بازگشت به صفحه اصلی

تماس با آزمایشگاه

ایران، خراسان رضوی، مشهد، میدان بیمارستان امام رضا، برج پزشکی سیمرغ، طبقه منفی 2

سوالی دارید؟